Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας – 17/11/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 13-11-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 38323

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ. κ. Προέδρους Τ.Κ. Δήμου
5. κ. κ. Εκπροσώπους Τ.Κ. Δήμου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».

Σας προσκαλούμε, στις 17-11-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2015. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
2. Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.(Εισηγ.κ.Κοτρωνιάς).
4. Εγκριση σύναψης σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου για το χρονικό διάστημα από 1-12-2014 έως 31-12-2014. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
5. Εγγραφές νηπίων – βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγ. κ. Ράπτης).
6. Εισήγηση για λειτουργία Δημοτικού χειμερινού και θερινού κινηματογράφου για το έτος 2015 – 2016 και καθορισμό εισιτηρίου. (Εισηγ. κ. Ράπτης).
7. Συμπλήρωση της αριθ. 319/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου και εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου». (Εισηγ. κ. Δήμαρχος).
8. Εγκριση δαπάνης για νέα παροχή ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ελευθέριανης. (εισηγητής κ. Κοτσανάς).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.