Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 19/11/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634021620
Φαξ: 2634021933

Ναύπακτος 14 Νοεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 128

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη 19-11-2014 και ώρα 20:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:36957/29-10-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MAZIKHΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την Επωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΙΣΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται από την κ. ΚΟΝΙΣΤΗ ΕΛΕΝΗ του Κων/νου, στην οδό Καθόδου Δωριέων & Πλαστήρα στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας.

2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:37932/10-11-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για α) «Ανάκληση πράξης [αριθμ.73/21-7-2014] προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» της εταιρείας με την επωνυμία ΣΑΒΒΑΣ ΚΙΤΣΑΛΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε. β) Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» της εταιρείας με την επωνυμία ΣΑΒΒΑΣ ΚΙΤΣΑΛΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε., όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον ΣΑΒΒΑ ΚΙΤΣΑΛΗ του Γεράσιμου στην οδό Αθανασιάδη Νόβα 10 & Ε. Πλαστήρα στη Ναύπακτο.

3. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:26882/21-10-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για χορήγηση θέσεως στάθμευσης αυτοκινήτου πλησίον της οικίας του κ.Πελέκη Διονυσίου.

4. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:36859/27-10-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ασφάλεια κυκλοφορίας στην συμβολή των οδών 48 Π.Ε.Ο. Αντιρρίου-Άμφισσας με τις δημοτικές οδούς Δωδώνης, Βαρελά, Αιτωλικής Συμπολιτείας, πλησίον του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου.

5. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:37558/4-11-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για την προσωρινή μετατόπιση περιπτέρου της αδειούχου κ.Βλαχογιάννη-Σταυροπούλου Βαρβάρας, που βρίσκεται στην διασταύρωση της οδού Π.Ρήγα με τη Σ.Μελά, λόγω εκτέλεσης δημοτικών έργων.

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος