Καθορισμός των Ζωνών Αντικειμενικών Αξιών & Ανταλλαγμάτων στις παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών εντός των περιοχών αρμοδιότητάς μας ΧΖ Ναυπάκτου & ΧΖ Αντιρρίου, έτους 2015. Καθορισμός ανταλλαγμάτων περιπτέρων εντός της ΧΖΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/22-10-2014
ΘΕΜΑ «Καθορισμός των Ζωνών Αντικειμενικών Αξιών & Ανταλλαγμάτων στις παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών εντός των περιοχών αρμοδιότητάς μας ΧΖ Ναυπάκτου & ΧΖ Αντιρρίου, έτους 2015.
Καθορισμός ανταλλαγμάτων περιπτέρων εντός της ΧΖΛ.»

Το Δ.Σ. του ΔΛΤΝ αποφάσισε κατά πλειοψηφία για το έτος 2015, να επανέλθουν τα χρηματικά ανταλλάγματα στα επίπεδα του οικ. έτους 2013 : Συγκεκριμένα θα ισχύσουν οι εξής τιμές: Για τις περιοχές Γριμπόβου & Ψανής Ά ζώνη 11,50 ευρώ τ.μ. και Β Ζώνη 7,65 ευρώ τ.μ. καθώς και για το Λιμάνι 23,00 ευρώ τ.μ & για ξαπλώστρες-ομβρέλες 6,00 ευρώ. Καθώς η απόφαση μείωσης κατά 50% αφορούσε μόνο το 2014. Επίσης θα υπάρξει μείωση κατά 10% σε όσους επαγγελματίες εξοφλήσουν το σύνολο του ανταλλάγματος εντός 15 ημερών από την ειδοποίησή τους να παραλάβουν την άδειά παραχώρησης. Στο Αντίρριο 5 ευρώ./τ.μ. θα παραμείνει το αντάλλαγμα στα περυσινά επίπεδα. Τέλος για τα τρία περίπτερα εντός της ΧΖΛ Ναυπάκτου προτείνει το ετήσιο μίσθωμα για το 2015 να παραμείνει στα ίδια περυσινά επίπεδα των 150,00 ευρώ
Λεπτομέρειες επί της παραπάνω απόφασης στα αναλυτικά νομίμως υπογεγραμμένα Πρακτικά του ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ