Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 21/11/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143-60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 17-11-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 38583

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 21-11-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΡΑΠΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ στην οδό Φορμίωνος 2 στη Ναύπακτο.
2. Επανυποβολή εισηγήσεως για Επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων Ν.4002/2011 – Ανάκληση της αριθμ. 19.091/6-12-2007 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» καθώς και της αριθμ. 9.004/27-6-2013 αδείας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», ιδιοκτησίας ΣΙΤΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ στην οδό Καρακουλάκη 2 στη Ναύπακτο.
3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Τσιμιτσέλη Λάμπρου στη Τ.Κ. Κρυονερίου Γαλατά – Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας.
4. Εξέταση αίτησης του κ. Πελέκη Διονύση για την χορήγηση θέσεως στάθμευσης αυτοκινήτου πλησίον της οικίας του στη Ναύπακτο.
5. Προσωρινή μετατόπιση περιπτέρου της κας. Βλαχογιάννη Σταυροπούλου Βαρβάρας που βρίσκεται στη διασταύρωση της οδού Π. Ρήγα με τη Σ. Μελά λόγω εκτέλεσης δημοτικών έργων.
6. Ασφάλεια κυκλοφορίας στην συμβολή των οδών 48 Π.Ε.Ο. Αντιρρίου – Άμφισσας με τις δημοτικές οδούς Δωδώνης, Βαρελά, Αιτωλικής Συμπολιτείας πλησίον του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ράπτης Ιωάννης