Κατάθεση κλειστών προσφορών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μαύρης δεξαμενής 20 κυβικών από πρωτογενές υλικό το οποίο δεν πολυμερίζεται και είναι κατάλληλη για πόσιμο νερό», για την υδροδότηση των Ferry Boats της πορθμειακής γραμμής Ρίου-Αντιρρίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300 Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 21618
Fax: 26340 – 21618
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος: 24/11/2014
Αριθ. Πρωτ.:1080

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΕΡΜΗΣ

ΘΕΜΑ: Κατάθεση κλειστών προσφορών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μαύρης δεξαμενής 20 κυβικών από πρωτογενές υλικό το οποίο δεν πολυμερίζεται και είναι κατάλληλη για πόσιμο νερό», για την υδροδότηση των Ferry Boats της πορθμειακής γραμμής Ρίου-Αντιρρίου.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μαύρης δεξαμενής 20 κυβικών από πρωτογενές υλικό το οποίο δεν πολυμερίζεται και είναι κατάλληλη για πόσιμο νερό»,
Καλεί
Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστή προσφορά ή να την στείλουν ταχυδρομικά μέχρι την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα μια (1) μ.μ. στα γραφεία του ΔΛΤΝ που στεγάζεται στο κτίριο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Πάροδος Α. Κοζώνη – 30300 Ναύπακτος (Υπόψη κας Μπισμπίκη Αγγελικής).
Επί του φακέλου θα αναγράφεται η ένδειξη «Για την προμήθεια μαύρης δεξαμενής 20 κυβικών από πρωτογενές υλικό το οποίο δεν πολυμερίζεται και είναι κατάλληλη για πόσιμο νερό» καθώς και τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τηλ. επικοινωνίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ