ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2014

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

 1. Συνεδρίαση 13-01-2014
 2. Συνεδρίαση 10-02-2014
 3. Συνεδρίαση 10-03-2014
 4. Συνεδρίαση 07-04-2014
 5. Συνεδρίαση 14-04-2014
 6. Συνεδρίαση 30-04-2014
 7. Συνεδρίαση 07-05-2014
 8. Συνεδρίαση 06-06-2014
 9. Συνεδρίαση 09-07-2014
 10. Συνεδρίαση 28-07-2014
 11. Συνεδρίαση 28-07-2014
 12. Συνεδρίαση 22-08-2014
 13. Συνεδρίαση 07-09-2014
 14. Συνεδρίαση 17-09-2014
 15. Συνεδρίαση 24-09-2014
 16. Συνεδρίαση 29-09-2014
 17. Συνεδρίαση 13-10-2014
 18. Συνεδρίαση 17-11-2014
 19. Συνεδρίαση 17-11-2014

*Κάθε συνεδρίαση είναι ένα αρχείο συμπιεσμένης μορφής (.zip) για να το ανοίξετε θα χρειαστούν τα εργαλεία winZIP ή winRAR .