ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 2014

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

 1. Συνεδρίαση 22-01-2014
 2. Συνεδρίαση 04-02-2014
 3. Συνεδρίαση 19-02-2014
 4. Συνεδρίαση 05-03-2014
 5. Συνεδρίαση 12-03-2014
 6. Συνεδρίαση 07-04-2014
 7. Συνεδρίαση 23-04-2014
 8. Συνεδρίαση 20-05-2014
 9. Συνεδρίαση 11-06-2014
 10. Συνεδρίαση 01-07-2014
 11. Συνεδρίαση 15-07-2014
 12. Συνεδρίαση 23-07-2014
 13. Συνεδρίαση 06-08-2014
 14. Συνεδρίαση 12-08-2014
 15. Συνεδρίαση 15-09-2014
 16. Συνεδρίαση 23-09-2014
 17. Συνεδρίαση 13-10-2014
 18. Συνεδρίαση 21-11-2014

*Κάθε συνεδρίαση είναι ένα αρχείο συμπιεσμένης μορφής (.zip) για να το ανοίξετε θα χρειαστούν τα εργαλεία winZIP ή winRAR .