Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 12/12/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 40600
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Τσιποπούλου Πολυξένη
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360160-143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 8-12-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 40600

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 12-12-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία:
α) της αριθμ. 26203/30-8-2013 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ με αριθ. αδείας 9994,20206/21-06-2013, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 13 στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας καθώς και
β) της αριθμ. 45.425/31-1-2014 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων
2. Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία:
α) της αριθ. 10.773/22-6-2012 άδειας λειτουργίας μουσικής καθώς και της αριθμ. πρωτ. 20.875/22-6-2012 παράταση αυτής καθώς και
β) της αριθμ. 37.267/2012/21-8-2013 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καθώς και της αριθμ. 29033/21-8-2013 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ» της εταιρείας με την επωνυμία ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. ΜΑΡΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, στην οδό Ν. Μπότσαρη 3 στη Δ.Κ. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
3. Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία:
α) της αριθμ. 40.469/2012, 24528/13-8-2013 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος «ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας KAΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, με αριθ. αδείας 5.635/12-11-2002, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 33 στη Ναύπακτο καθώς και
β) της αριθμ. 25.449/13-8-2013 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων
4. Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία:
α) της αριθμ. 9.342/29-8-2013 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με αριθ. αδείας 29.597/24-9-2012, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 7 στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας» καθώς και
β) της αριθμ. 29.025/29-8-2013 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων
5. Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία:
α) της αριθμ. 2.999/11-4-2013 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ με αριθ. αδείας 34190/11-10-2012, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 13 στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας καθώς και
β) της αριθμ. 12.002/11-4-2013 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων
6. Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία:
α) της αριθμ. 7.916/19-8-2013 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος «ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με αριθ. αδείας 271/31-1-2006, που βρίσκεται στην οδό Αμφίσσης (Λυγιά) στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας καθώς και
β) της αριθμ. 29684/12-9 -2013 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων
7. Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία:
α) της αριθμ. 42015/2013/11-4-2014 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ με αριθ. αδείας 7368/27-2-1995, που βρίσκεται στην πλατεία Κεφαλοβρύσου στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας καθώς και
β) της αριθμ. 42015/2013/13450/29-4-2014 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.
8. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:36859/27-10-2014 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ασφάλεια κυκλοφορίας στην συμβολή των οδών 48 Π.Ε.Ο. Αντιρρίου-Άμφισσας με τις δημοτικές οδούς Δωδώνης, Βαρελά, Αιτωλικής Συμπολιτείας, πλησίον του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου.
9. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:38260/18-11-2014 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ενημέρωση για την ρύθμιση της κυκλοφορίας επί των οδών Επισκόπου Δαυίδ μεταξύ Ν.Μπότσαρη και Ιλ.Τζαβέλα και Λ.Καρακουλάκη μεταξύ Ιλ.Τζαβέλα και Βαρδακουλά, της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου και για την χορήγηση θέσεων στάθμευσης.»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ράπτης Ιωάννης