Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 23/12/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναυπάκτου
Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634021620
Φαξ: 2634021933

Ναύπακτος 19-12- 2014
Αριθ. Πρωτ.: 147

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 23-12-2014 και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:41971/19-12-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης « Χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΧΑΝΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, που βρίσκεται στη παραλία της Βαρειάς Δήμου Ναυπακτίας»

2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:41916/19-12-2014 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για α) «Ανανέωση ή μη της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΣΑΝΔΙΑΝΟΥ, στην οδό Φορμίωνος στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας και β) «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΣΑΝΔΙΑΝΟΥ στην οδό Φορμίωνος στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας.

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος