Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 30/12/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 24 -12-2014
Αριθ. Πρωτ: 1162

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σπυροπούλου Σοφία
• Σμπούκης Βασίλειος
• Γούλας Γεώργιος
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε την 30-12-2014 και ώρα 2:00 να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξενία, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αίτησης της κας Κορελή Φωτεινής του Οδυσσέα για ρύθμιση με δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών
της προς το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Ναυπάκτου.
2. Εξέταση αίτησης του κ. Βασιλόπουλου Νικόλαου του Χρήστου για ρύθμιση με δόσεις ληξιπρόθεσμων
οφειλών του προς το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Ναυπάκτου.
3. Εξέταση αίτησης της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ LEPANTO BEACH, για
ρύθμιση με δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Ναυπάκτου.
4. Εξέταση αίτησης του κ. Αγγελόπουλου Ιωάννη του Νικόλαου για ρύθμιση με δόσεις ληξιπρόθεσμων
οφειλών του προς το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Ναυπάκτου.
5. Εξέταση αίτησης της εταιρείας ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για ρύθμιση με δόσεις
ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Ναυπάκτου.
6. Εξέταση αίτησης της εταιρείας ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Κ. –ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε. για ρύθμιση με
δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Ναυπάκτου.
7. Εξέταση αίτησης του κ. Κουρελή Γεώργιου του Δημητρίου για ρύθμιση με δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών
του προς το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Ναυπάκτου.
8. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως κ. Καυκαλέτου Βασίλειου του Αλεξάνδρου για χορήγηση άδειας κινητής
θέσης καντίνας, στη Δυτική προβλήτα Αντιρρίου κοντά στον πεζόδρομο (parking) και στο τέλος αυτής.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αχτύπη Νικόλαου του Αθανασίου για παραχώρηση –μίσθωση χώρου για
χρήση ως parking σκαφών.
10. Εξέταση αίτησης του κ. Ταραβήρα Ελευθέριου του Γεωργίου για αλλαγή θέσης ελλιμενισμού .
11. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014
12. Δέσμευση των πιστώσεων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ