Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 21/1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Τσιποπούλου Πολυξένη
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360160-143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16-1-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1043

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 21-1-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία:
α) της αριθμ. 26203/30-8-2013 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ με αριθ. αδείας 9994,20206/21-06-2013, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 13 στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας καθώς και
β) της αριθμ. 45.425/31-1-2014 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων
2. Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία:
α) της αριθ. 10.773/22-6-2012 άδειας λειτουργίας μουσικής καθώς και της αριθμ. πρωτ. 20.875/22-6-2012 παράταση αυτής καθώς και
β) της αριθμ. 37.267/2012/21-8-2013 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καθώς και της αριθμ. 29033/21-8-2013 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων του καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ» της εταιρείας με την επωνυμία ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. ΜΑΡΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, στην οδό Ν. Μπότσαρη 3 στη Δ.Κ. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
3. Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία:
α) της αριθμ. 40.469/2012, 24528/13-8-2013 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος «ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας KAΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, με αριθ. αδείας 5.635/12-11-2002, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 33 στη Ναύπακτο καθώς και β) της αριθμ. 25.449/13-8-2013 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.
4. Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία:
α) της αριθμ. 9.342/29-8-2013 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με αριθ. αδείας 29.597/24-9-2012, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 7 στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας» καθώς και
β) της αριθμ. 29.025/29-8-2013 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων
5. Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία:
α) της αριθμ. 2.999/11-4-2013 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ με αριθ. αδείας 34190/11-10-2012, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 13 στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας καθώς και
β) της αριθμ. 12.002/11-4-2013 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων
6. Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία:
α) της αριθμ. 7.916/19-8-2013 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος «ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με αριθ. αδείας 271/31-1-2006, που βρίσκεται στην οδό Αμφίσσης (Λυγιά) στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας καθώς και
β) της αριθμ. 29684/12-9 -2013 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων
7. Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία:
α) της αριθμ. 42015/2013/11-4-2014 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ με αριθ. αδείας 7368/27-2-1995, που βρίσκεται στην πλατεία Κεφαλοβρύσου στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας καθώς και
β) της αριθμ. 42015/2013/13450/29-4-2014 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.
8. α)Ανάκληση πράξης (αριθμ.15/19-2-2014) προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
β)Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Κ.Υ.Ε. « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MAZIKHΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στον κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Αποστόλου, στον οικισμό Νεοκάστρου Τ.Κ. Λυγιά, Δ.Ε. Ναυπάκτου, Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ράπτης Ιωάννης