ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας – 20/1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 19-1-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:1280

ΠΡΟΣ

1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, στις 20-1-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 5.30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Ιλ.Τζαβέλα 37, σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του N.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκριση πρακτικού σύσκεψης για την διάθεση-κατανομή των δημοτικών χώρων στα πολιτικά κόμματα ή σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων που μετέχουν στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα προκειμένου να διατεθούν-κατανεμηθούν έγκαιρα οι δημοτικοί χώροι στα πολιτικά κόμματα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης