Αναγγελία πληρωμής επιδομάτων ΣΤ΄ διμ. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ναύπακτος 21/01/2015

Ταχ.Δ/νση: Διός 9 και Βυζαντίου
Πληροφορίες: Μίχου Βασιλική
ΤELEFAX:2634027026
Ταχ.Κώδικας:30300

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι η πληρωμή των Προνοιακών επιδομάτων διμήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014 για τους δικαιούχους της περιοχής μας αρχίζει από την Παρασκευή 23/01/2015.

Ο Αντιδήμαρχος

Ράπτης Ιωάννης