Επιμορφωτικά προγράμματα για απόφοιτους ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ

eede

 

22 Ιανουαρίου 2015

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ότι το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ως συντονιστής φορέας της κοινοπραξίας των οργανώσεων –δομών των κοινωνικών εταίρων ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ & ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒ, ΙΝΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕ προβαίνει σε ανακοίνωση στο πλαίσιο της Πράξης «Εξειδικευμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ» που εντάσσεται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.
Ως αντικείμενο της Πράξης ορίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε 7.000 αποφοίτων των ΙΕΚ, των ΕΠΑΣ και των ΕΠΑΛ, ηλικίας έως 29 ετών, στις 8 «Περιφέρειες Σύγκλισης» (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο).

Η Πράξη περιλαμβάνει το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης:
1. 80 ωρών θεωρητικών μαθημάτων με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας.
2. Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών.

Επιδότηση – Ύψος Υποτροφιών
Για τις 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων προβλέπεται χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους καθαρού ύψους 400€ (5€/ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης) και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Για την Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών προβλέπεται χορήγηση υποτροφίας στους ωφελούμενους ύψους 480€ καθαρά για κάθε μήνα και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικτυακή πύλη – επίσημο ιστότοπο της Πράξης, www.diasindesi.gr έως τις 09/02/2015 και ώρα 24.00.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ΕΕΔΕ, Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας, κ. Ερωφίλη Νομικού, Πλατεία Πίνδου 1, Γούναρη & Αγίου Ανδρέου, Πάτρα, Τηλ. 2610 318573, 2610 336352, Fax: 2610 361517, e-mail: patra@eede.gr, website: www.eede.gr