Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 29/1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634021620
Φαξ: 2634021933

Ναύπακτος 26 Ιανουαρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 9

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Πέμπτη 29-1-2015 και ώρα 20:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:100/5-1-2015 εισήγηση του τμήματος Πολιτισμού & Τουρισμού για «Συγκρότηση επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Ναυπακτίας».
2. Έκφραση γνώμης επί της εισήγησης του τμήματος Πολιτισμού & Τουρισμού για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων 2015.
3. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:42419/21-1-2015 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων, Μεταφορών & Συγκοινωνιών με θέμα «Ενημέρωση για την ρύθμιση της κυκλοφορίας επί οδού Αποκαύκου μεταξύ των οδών Μεσσηνίων και Ψαρρού της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου και για την απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων στις θέσεις της ελεγχόμενης στάθμευσης».
4. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:1455/21-1-2015 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων, Μεταφορών & Συγκοινωνιών με θέμα «Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης μεταφοράς πεζών εντός της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου».
5. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:1740/23-1-2015 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων, Μεταφορών & Συγκοινωνιών με θέμα «Ενημέρωση για την παραχώρηση επιπλέον θέσεων στάθμευσης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) επί της ανατολικής πλευράς της πλατείας Λιμένος στο Λιμάνι και επί της οδού Π.Βαρελά της πλατείας Τζαβελαίων στο Κεφαλόβρυσο».
6. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:104/11-12-2014 εισήγηση του τμήματος Πολεοδομίας & Σχεδίου Πόλεως με θέμα «Τροποποίηση στο Ο.Τ.160 του Σχεδίου Πόλεως Ναυπάκτου».
7. Έκφραση γνώμης για ανάκληση ή μη της 119/2014 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου.

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος