Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας – 30/1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 26 -1-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1926

ΠΡΟΣ

1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Γαλατά
5. κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Δάφνης
6. κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Σκάλας
7. κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Σίμου

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».

Σας προσκαλούμε, στις 30-1-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
2. Λήψη απόφασης και υποβολή αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. & και το ΥΠ.Ε.Κ.Α. για την αποκατάσταση του λάθους που δεν συμπεριλαμβάνεται η Τ.Κ. Σκάλας στις κοινότητες στις οποίες έχουν εγκατασταθεί ανεμογεννήτριες ενώ έχει συμπεριληφθεί η Τ.Κ.Δάφνης χωρίς να δικαιούται, ώστε να αποδοθεί από τη ΔΕΗ το 1% στους οικιακούς καταναλωτές της Τ.Κ.Σκάλας. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
3. Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.) (εισηγητής κ. Καρακώστας).
4. Κατεδάφιση κτηρίων (παλαιό οίκημα-δημοτικά αποχωρητήρια) ιδιοκτησίας του Δήμου Ναυπακτίας τα οποία βρίσκονται στη συνοικία Κεφαλόβρυσο και στην θέση «Τσοκάρι». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Αντικατάσταση μελών του Δήμου Ναυπακτίας στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου της προγραμματικής σύμβασης «Αναγνώριση, Τεκμηρίωση και προτάσεις για την Ανάδειξη και Προστασία του Ιστορικού Οικισμού Ναυπάκτου» και έγκριση παράτασης υλοποίησης του έργου. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
6. Ενημέρωση για το θέμα των προβλημάτων καταμέτρησης παροχών ύδρευσης και ελέγχου στις δυτικές περιοχές της πόλης της Ναυπάκτου. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
7. Λήψη απόφασης επί εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ασφάλεια κυκλοφορίας στην συμβολή των οδών 48 Π.Ε.Ο. Αντιρρίου-Άμφισσας με τις δημοτικές οδούς Δωδώνης, Βαρελά, Αιτωλικής Συμπολιτείας, πλησίον του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Δ.Κ. Ναυπάκτου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Εισηγ. κ. Κονίδας).
8. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης χορήγησης δύο (2) θέσεων στάθμευσης έμπροσθεν ή έναντι του ξενοδοχείου «ΝΙΚΗ», για επιβίβαση και αποβίβαση των πελατών του ξενοδοχείου, με την εκ περιτροπής στάθμευση. (Εισηγ. κ. Κονίδας).
9. Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας ΚΑΠΗ στην Τ.Κ. Γαλατά Ναυπακτίας. (Εισηγ. κ. Ράπτης).
10. Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ΚΑΠΗ της Τ.Κ. Γαλατά Ναυπακτίας. (Εισγ. κ. Ράπτης).
11. Συνδιοργάνωση του 3ου αγώνα δρόμου και ορεινής ποδηλασίας «Γαλατάς Road & Mtb Race». ( Εισηγ. κ. Σύψας).
12. Συνδιοργάνωση σχολικού πρωταθλήματος επιτραπέζιας αντισφαίρισης (πίνγκ-πόνγκ)» . ( Εισηγ. κ. Σύψας).
13. Συνδιοργάνωση 3ου δρόμου υγείας. ( Εισηγ. κ. Σύψας).
14. Καθορισμός ανωτάτου αριθμού θέσεων πωλητών λαϊκής αγοράς. (Εισηγ. κ. Σύψας.)
15. Εγκριση μίσθωσης ακινήτου για την λειτουργία της Τράπεζας Αγαθών (Κοινωνικού Παντοπωλείου) και του Κοινωνικού Μαγειρίου. (Εισηγητής κ. Ράπτης).
16. Έγκριση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και διαχείρισης της Παπαχαραλαμπείου δημοτικής Φιλαρμονικής Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Ράπτης).
17. Εκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων. (Εισηγ. κ. Ράπτης)
18. Διοργάνωση καρναβαλικών εκδηλώσεων «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2015» του Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγ. κ. Ράπτης)
19. Εγκριση εγγραφών νηπίων στους Παιδικούς σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγ. κ. Ράπτης)
20. Τροποποίηση του καταστατικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (ΚΕΔΝ) (Εισηγ. κ. Νούλας)
21. Εγκριση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (ΚΕΔΝ) έτους 2015. (Εισηγ. κ. Νούλας)
22. Εγκριση του Σχεδίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (ΚΕΔΝ) έτους 2015. (Εισηγ. κ. Νούλας)
23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
24. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης «για την κατασκευή έργων και τη σύνταξη μελετών ύδρευσης και αποχέτευσης σε συγκεκριμένα σημεία του Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
25. Βεβαίωση νέου συμπληρωματικού καταλόγου δικαιώματος βοσκής έτους 2014. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
26. Έγκριση μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση Νηπιαγωγείων του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
27. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος στην «Επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής χώρων και χώρων μετά κτιρίων για την στέγαση σχολικών μονάδων». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
28. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΧΑΛΚΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 55.930,28€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (εισηγητής κ. Καρακώστας).
29. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 286.142,50€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (εισηγητής κ. Καρακώστας).
30. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ, ΚΛΕΠΑ, ΑΡΑΧΩΒΑ, ΝΕΟΧΩΡΙ)» προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) 48.780,49€.(εισηγητής κ. Καρακώστας).
31. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) 10.243,90€.(εισηγητής κ. Καρακώστας).
32. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ» προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) 31.707,32€.(εισηγητής κ. Καρακώστας).
33. Αντικατάσταση τακτικού & αναπληρωματικού μέλους επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επούλωση λάκκων οδικού δικτύου Δ.Ε. Ναυπάκτου προϋπολογισμού 9.756,10€ (χωρίς Φ.Π.Α.). (εισηγητής κ. Καρακώστας).
34. Παράταση εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (εισηγητής κ. Καρακώστας).
35. Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου. (Εισηγ. κ .Κοτσανάς).
36. Ανάθεση και σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
37. Εγκριση διενέργειας προμηθειών. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
38. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
39. Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
40. Αίτηση για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Σίμου Δ.Ε. Πυλήνης. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
41. Ορισμός δημοτικού συμβούλου – μέλους της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών – ΠΔ 28/80, για το έτος 2015. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
42. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

1. Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (ΚΕΔΝ)
2. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
6. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.