Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου (ειδική συνεδρίαση) – 11/2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 06-02-2015
Αριθ. Πρωτ. 46

ΠΡΟΣ
Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του
« Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

ΘΕΜΑ : Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ όπως την 11η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο δημοτικό κτίριο του Ξενία για να συνεδριάσουμε – Δημόσια ( άρθρα 96 & 247 του Ν. 3463/2006 ) –- σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα :

1. Ψήφιση Σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2015 , έγκριση – Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο. Π. Δ.) και στοχοθεσίας του Συνδέσμου Οικονομικού Έτος 2015.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας Χρήστος