Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου – 11/2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 06-02-2015
Αριθ. Πρωτ. 47

ΠΡΟΣ
Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του
« Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

ΘΕΜΑ : Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ όπως την 11η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο δημοτικό κτίριο του Ξενία για να συνεδριάσουμε – Δημόσια ( άρθρα 96 & 247 του Ν. 3463/2006 ) σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα :

1. Σύναψη ή μη προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για Σύνταξη υποστηρικτικών μελετών « Βελτίωση οδού πρόσβασης ΧΥΤΑ Ναυπάκτου – ΣΜΑ θερμού – τμήμα της 17ης Ε..Ο – από διασταύρωση Πιτσινείκων εως συνολικού μήκους 4,50 χ λ μ » – έγκριση σχεδίου προγραμματικής
2. Εντολή άμεσης εκτέλεσης δαπανών που αφορούν καύσιμα οχημάτων , πληρωμή φόρων – ΔΕΗ , Ασφάλεια οχημάτων μέχρι έγκριση προϋπολογισμού.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας Χρήστος