Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας – 18/02/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ     12-2-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3713

ΠΡΟΣ

  1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
  2. κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».

Σας προσκαλούμε, στις 18-2-2015  ημέρα  Τετάρτη και ώρα  18.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επιλογή του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Ναυπακτίας (άρθρο 77 του Ν.3852/2010). (Εισηγητής κ.Σιαμαντάς)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σιαμαντάς Γεώργιος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

  1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
  2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
  3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
  4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
  5. Ο.ΣΥ.Ν.
  6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.