Έκτακτη Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 20/2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634021620
Φαξ: 2634021933

Ναύπακτος 19-2- 2015
Αριθ. Πρωτ.: 19

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Έκτακτη Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 20-2-2015 και ώρα 20:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, διότι υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες για την λήψη απόφασης, για το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:3457/10-2-2015 εισήγηση του τμήματος Προγραμματισμού με θέμα «Αποφάσεις Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου ενόψει της σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Ναυπακτίας»

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος