Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας – 25/2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 20-2-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4681

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».

Σας προσκαλούμε, στις 25-2-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επιλογή του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Ναυπακτίας (άρθρο 77 του Ν.3852/2010)- Επαναληπτική διαδικασία. (Εισηγητής κ.Δήμαρχος).
2. Αίτημα Δημοτικών Συμβούλων για την συζήτηση του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ναυπάκτου».
3. Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
4. Αποδοχή και κατανομή ποσού 65.736,48 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
5. Εγκριση διενέργειας προμηθειών. ( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
6. Ανάθεση και σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες. ( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
8. Απόδοση μισθωμάτων στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου. ( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
9. Ορισμός επιτροπής για την σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών στο έργο «Οδοποιία σύνδεσης 24ης Ε.Ο. – Καστανιάς (Α’ Φάση)» του αναδόχου Κωνσταντίνου Τζίκερα.»(Εισηγ.κ.Καρακώστας).
10. Ορισμός επιτροπής για την σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών στο έργο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Πλατάνου (Άγιος Δημήτριος, Περδικόβρυση, Κλεπά, Αράχωβα, Νεοχώρι)»του αναδόχου Δημητρίου Ζησιμόπουλου..(Εισηγ.κ.Καρακώστας)
11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Δ.Ε. Πλατάνου».(Εισηγ.κ.Καρακώστας)
12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Μειωτικού & 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του Έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δ.Ε. Πυλήνης (Ελευθέριανη, Παλαιόπυργος, Ανθόφυτο, Γάβρος)» (Εισηγ.κ.Καρακώστας)
13. Παράταση εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»(Εισηγ.κ.Καρακώστας).
14. Αντικατάσταση δύο φωτιστικών στην Τ.Κ.Αχλαδόκαστρου. (Εισηγ.κ.Κοτσανάς)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.