Κατάλληλο προς πόση το νερό στη Μακύνεια και τη Ρίζα.

logo deyanΝαύπακτος 26-2-2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι το νερό του δικτύου υδροδότησης των Δ.Δ. Μακύνειας και Ρίζας είναι κατάλληλο προς πόση.

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.