Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 4/3/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634027026
Φαξ: 2634021933

Ναύπακτος 27-2- 2015
Αριθ. Πρωτ.: 22

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη 4-3-2015 και ώρα 20:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:104/11-12-2014 εισήγηση του τμήματος Πολεοδομίας & Σχεδίου Πόλεως με θέμα «Τροποποίηση στο Ο.Τ.160 του Σχεδίου Πόλεως Ναυπάκτου».
2. Έκφραση γνώμης της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου επί των προτάσεων των παρατάξεων και των φορέων για την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας.
3. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.214/24-2-2015 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου με θέμα : Διαβίβαση εγγράφου «Ορισμός θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ».
4. Έκφραση γνώμης για την ανάδειξη του Ενετικού Τείχους στην ανατολική πλευρά προσκείμενου του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης.
5. Έκφραση γνώμης για την εξεύρεση θέσεων στάθμευσης.

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος