Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου – 4/3/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 27-02-2015

Αριθ. Πρωτ. 92

ΠΡΟΣ:
Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

ΘΕΜΑ : Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ όπως την 4η Μαρτίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο δημοτικό κτίριο του Ξενία για να συνεδριάσουμε – Δημόσια ( άρθρα 96 & 247 του Ν. 3463/2006 ) με τα εξής θέματα της ημερήσιας Διάταξης :

1. Ενημέρωση από Διευθύνουσα Υπηρεσία Λειτουργίας ΧΥΤΑ και Τεχνικούς Συμβούλους , σχετικά με τις αναλύσεις των εργαστηριακών μετρήσεων των δειγμάτων που ελήφθησαν από την υπηρεσία στις 18-12-2014 και 20-12-2014 παρουσία του αναδόχου και εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας Βλαχομάνδρας .
Λήψη απόφασης για περαιτέρω ενέργειες του συνδέσμου.
2. Παράταση για την ολοκλήρωση των μελετών επέκτασης ΧΥΤΑ Ναυπάκτου ( νέο κύτταρο)
3. Έγκριση δαπανών – απολογιστικά – που έγιναν σύμφωνα με την 3/2015 απόφαση Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας Χρήστος