Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                      
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Τσιποπούλου Πολυξένη
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360160-143
FAX: 2634360121                                                                            

 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  9/3/2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6625

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ενταύθα

 

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 13-3-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΩ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ  » στον οικισμό «Γέφυρα Μπανιά» Τ.Κ. Βλαχομάνδρας Δ.Ε. Ναυπάκτου  Δήμου Ναυπακτίας στον κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ  του  Χρήστου.
  2. Περί τροποποίησης στο ΟΤ 160 του Σχεδίου Πόλεως Ναυπάκτου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Σύψας Ιωάννης