Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 16/3/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναυπάκτου
Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634027026 Φαξ: 2634021933

Ναύπακτος 12-3- 2015
Αριθ. Πρωτ.: 32

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 16-3-2015 και ώρα 20:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας σχετικά με την επέτειο 25ης Μαρτίου στη Δ.Κ. Ναυπάκτου.
2. Έκφραση γνώμης για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής στη Δ.Κ. Ναυπάκτου.
3. Έκφραση γνώμης για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την διεξαγωγή του 1ου ημιμαραθώνιου Ναυπάκτου ” Lepanto Run” και παράλληλων αγώνων την Κυριακή 19 Απριλίου 2015.
4. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:3140 & 3143/5-3-2015 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων με θέμα «Διαβίβαση αιτημάτων για θέσεις στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου».
5. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:32962/5-3-2015 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος για θέση στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση στο Carrefour Express στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου».

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος