ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 21618
Fax: 26340 – 21618
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος: 13/3/2015
Αριθ. Πρωτ.: 250

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ενημερώνονται όσοι ιδιοκτήτες σκαφών δεν ανταποκρίθηκαν στην από 23-1-2015 ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου και δεν προσήλθαν σύμφωνα με την ισχύουσα λιμενική νομοθεσία (ΚΥΑ 8122.1/29/2014/ ΦΕΚ 2032 τ. Β/25-7-2014) να πληρώσουν τα τέλη ελλιμενισμού έτους 2015, προκειμένου να κατοχυρώσουν με άδεια την θέση που εθιμικά κατέχουν στο λιμάνι της Ναυπάκτου, ότι η τελευταία προθεσμία ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας θα είναι η 31/3/2015.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ