Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου – 21/3/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 17-03-2015
Αριθ. Πρωτ. 123

ΠΡΟΣ
Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του
« Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

ΘΕΜΑ : Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ όπως την 21η Μαρτίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 στο χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο δημοτικό κτίριο του Ξενία για να συνεδριάσουμε – Δημόσια ( άρθρα 96 & 247 του Ν. 3463/2006 ) με τα εξής θέματα της ημερήσιας Διάταξης :

1. Συζήτηση αιτημάτων Δήμου Πατρέων και Δήμου Πύργου για διάθεση
απορριμμάτων τους στο ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας .
2. Λήψη απόφασης σχετικά με ενέργειες συνδέσμου σε δηλώσεις πολιτών στα
ΜΜΕ που αφορούν τη λειτουργία του ΧΥΤΑ χωρίς επιστημονική
Τεκμηρίωση, προκειμένου να διαφυλαχτεί το κύρος του συνδέσμου .
3. Δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού χρήσεως 2015 και τρόπος
εκτέλεσης αυτών .
4. Λήψη απόφασης σχετικά με απομάκρυνση φερτών υλών από
Πίστας Κανόε Καγιάκ στον ποταμό Εύηνο και χρησιμοποίηση αυτών ως
υλικό επικάλυψης του κυττάρου στο ΧΥΤΑ
5 . Λήψη απόφασης σχετικά με προμήθεια κάδων απορριμμάτων πράσινους για
να διατεθούν στους Δήμους μέλη του συνδέσμου που καταβάλουν ετήσια τακτική
εισφορά – έγκριση προδιαγραφών και τρόπο εκτέλεσης .
5. Λήψη απόφασης σχετικά με επισκευή και της δεύτερης μεταφορικής ταινίας ΣΜΑ
Θέρμου.
7. Έγκριση – ανανέωση αδειών εισόδου στο ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας.
8. Έγκριση δαπανών – απολογιστικά – που έγιναν σύμφωνα με την 3/2015
απόφαση Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας Χρήστος