Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας – 23/3/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 19-3-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7764

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ.Πρόεδρο Δ.Κ.Ναυπάκτου
4. κ.Πρόεδρο Τ.Κ.Γαλατά
5. κ.Πρόεδρο Τ.Κ.Αντιρρίου
6. κ.Πρόεδρο Τ.Κ.Λυγιά
7. κ.Πρόεδρο Τ.Κ.Ξηροπηγάδου
8. κ.Πρόεδρο Τ.Κ.Δάφνης
9. κ.Πρόεδρο Τ.Κ.Μακύνειας
10. κ.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Βλαχομάνδρας.
11. κ.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Ανω Χώρας
12. κ.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Κάτω Χώρας
13. κ.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Πλατάνου
14. κ.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Περιθωρίου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».

Σας προσκαλούμε, στις 23-3-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση για το ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας.(Εισηγ.κ.Σαλαμούρας)
2. Συζήτηση για την ανάθεση απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου κ.λ.π.
3. Εξέταση αιτήματος κ.Καλφούντζου Ανδρέα σχετικά με το ντοκιμαντέρ για την Ναυμαχία της Ναυπάκτου.(Εισηγ.κ.Ράπτης).
4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού σύσκεψης για τους βοσκότοπους. (Εισηγ.κ.Σύψας).
5. Παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Βελτίωση Ενεργειακής απόδοσης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου με την υλοποίηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας και την Εγκατάσταση Συστήματος Αβαθούς Γεωθερμίας (υποέργο 5)» (Εισηγ.κ.Κοτσανάς).
6. Τοποθέτηση κάδων απορριμάτων στην Τ.Κ.Γαλατά. (Εισηγ.κ.Κοτσανάς).
7. Κοπή κλαδιών δένδρων λόγω επικυνδυνότητας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου. (Εισηγ. Κ. Κοτσανάς).
8. Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.(Εισηγ.κ.Ράπτης).
9. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής απόφασης σχετικά με την επέτειο 25ης Μαρτίου στη Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου. .(Εισηγ.κ.Ράπτης).
10. Διοργάνωση εκδηλώσεων την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής. (εισηγ. Κ. Ράπτης ).
11. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής.(Εισηγ.κ.Ράπτης).
12. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου.(Εισηγ.κ.Ράπτης).
13. Διοργάνωση Μαθητικού Φεστιβάλ Μακύνειας. (εισηγ. Κ. Ράπτης).
14. Διοργάνωση έκθεσης «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων» στο Φετιχιέ Τζαμί. (εισηγ. Κ. Ράπτης).
15. Διοργάνωση εκδηλώσεων Απελευθέρωσης Ναυπάκτου. (εισηγ. Κ. Ράπτης)
16. Παροχή υπηρεσιών για εκτέλεση έργων παραδοσιακής μουσικής σε εκδήλωση για την απελευθέρωση της Ναυπάκτου». (εισηγ. Κ. Ράπτης)
17. Παράταση της πράξης «Προβολή & Προώθηση Πλεονεκτημάτων της περιοχής Παρέμβασης Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader»», του Δήμου Ναυπακτίας, του Μέτρου 41, του άξονα 4, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 179329. (Εισηγ.κ.Ράπτης).
18. Παράταση του Υποέργου 3 της Πράξης «Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχής παρέμβασης».(Εισηγ.κ.Ράπτης).
19. Διοργάνωση 2ου μέρους Ημερίδας-Workshop με θέμα: «Οργάνωση Τουριστικού Προορισμού και Επιμόρφωση Επαγγελματιών». ( εισηγητής κ. Ράπτης).
20. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανακατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ.Ανω Χώρας Δ.Ε.Αποδοτίας Δήμου Ναυπακτίας» στο πλαίσιο του Αξονα 4 «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER»του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013». ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
21. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Κάτω Χώρας Δ.Ε. Αποδοτίας Δήμου Ναυπακτίας» στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER»του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013». ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
22. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Πλατάνου Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER»του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013». ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
23. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Ξηροπηγάδου Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας» στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER»του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013». ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
24. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων (Τέννις) στην Τ.Κ. Λυγιά Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας» στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER»του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013». ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
25. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων (Μπάσκετ) στην Τ.Κ. Περιθωρίου Δ.Ε. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας» στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER»του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013». ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
26. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Μακύνειας Δ.Ε. Αντιρρίου Δήμου Ναυπακτίας» στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER»του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013». ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
27. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Αντιρρίου Δ.Ε. Αντιρρίου Δήμου Ναυπακτίας» στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER»του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013». ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
28. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας» στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER»του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013». ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
29. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανακατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Γαλατά Δ.Ε. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας» στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER»του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013». ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
30. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Αναρριχητικό κέντρο στην Τ.Κ. Γαλατά, περιοχή Κρυονερίου, Δ.Ε. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας» στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER»του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013». ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
31. Ρύθμιση λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης που προέκυψαν από τα προβλήματα καταμέτρησης Δυτικών περιοχών Ναυπάκτου. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
32. Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
33. Προπληρωμή δαπανών 5ου λογαριασμού έργου «Ανάπλαση Σχολικών κτιρίων» μέσω άλλης πηγής χρηματοδότησης. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
34. Ανάθεση και σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών (καθαριότητα γραφείων) σε ιδιώτες. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
35. Εγκριση διενέργειας προμηθειών. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
36. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
37. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
38. Εγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.(Εισηγ.κ.Κοτρωνιάς)
39. Επιλογή τρόπου εκτέλεσης έργων Τεχνικού Προγράμματος 2015. ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
40. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικού απορροής όμβριων υδάτων Άνω Μαμουλάδας» του οποίου ο προϋπολογισμός ( χωρίς Φ.Π.Α.) ανέρχεται σε 10.243,90 ευρώ. ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
41. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Τρικόρφου» του οποίου ο προϋπολογισμός ( χωρίς Φ.Π.Α.) ανέρχεται σε 16.260,16 ευρώ. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
42. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού) του έργου « ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑ ΤΚ Δ.Ε. ΠΥΛΛΗΝΗΣ ( ΜΗΛΙΑ, ΠΟΚΙΣΤΑ, ΔΟΡΒΙΤΣΑ, ΣΤΡΑΝΩΜΑ, ΦΑΜΙΛΑ, ΣΤΥΛΙΑ) ». ( εισηγητής κ. Καρακώστας).+
43. ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”.(εισηγητής κ. Καρακώστας).
44. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ-ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ) του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.(εισηγητής κ. Καρακώστας).
45. Παράταση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΗ-ΠΙΑ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ-ΤΖΑΒΕΛΛΑΙΩΝ-ΗΣΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΛΟΥ .(εισηγητής κ. Καρακώστας).
46. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Δ.Ε Πυλλήνης ( Μηλιά , Ποκίστα, Δορβιτσά, Στράνωμα, Φαμίλα, Στύλια )» » της Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης και του αναδόχου Αναγνωστόπουλου Δημήτρη. ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
47. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου “Κατασκευή κτιρίων Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του συλλόγου “ΑΛΚΥΟΝΗ”( εισηγητής κ. Καρακώστας).
48. Περί τροποποίησης στο ΟΤ 160 του Σχεδίου Πόλεως Ναυπάκτου.( εισηγητής κ. Καρακώστας).
49. Ορισμός ελεγκτών της της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (ΚΕΔΝ)για το έτος 2014.(Εισηγ.κ.Ράπτης)
50. Πρόταση για αποζημίωση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (ΚΕΔΝ). (Εισηγ. κ. Ράπτης).
51. Προκήρυξη χορήγησης επαγγελματικών αδειών για συμμετοχή στις λαϊκές αγορές του Δήμου Ναυπακτίας.(Εισηγ.κ.Σύψας).
52. Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2015.(Εισηγ.κ.Σύψας).
53. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.(Εισηγ.κ.Σύψας)
54. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγράμματος (εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής).(Εισηγ.κ.Σύψας).
55. Πρόσληψη προσωπικού για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (ΚΕΠ).(Εισηγ.κ.Σύψας).
56. Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή.(Εισηγ.κ.Σύψας).
57. Επικαιροποίηση της αρ.69/2015 απόφασης Δημ.Συμβουλίου περί «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. (έκτακτων αναγκών)» (Εισηγ.κ.Σύψας).
58. Συνδιοργάνωση 6ου ποδηλατικού αγώνα του Πανεπιστημίου Πατρών με τον διακριτό τίτλο « Η Γέφυρα μας ενώνει» .(Εισηγ.κ.Σύψας).
59. Συνδιοργάνωση του 4ου Διεθνή αγώνα δρόμου ΔΟΛΙΧΟΣ ΔΕΛΦΟΙ-ΟΛΥΜΠΙΑ 255 χμ. 1-2 & 3 Μαϊου 2015.(Εισηγ.κ.Σύψας)
60. Συνδιοργάνωση του 1ου ημιμαραθώνιου αγώνα Ναυπάκτου «Lepanto run» και παράλληλων αγώνων, την Κυριακή 19 Απριλίου 2015.(Εισηγ.κ.Σύψας)
61. Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής απόφασης για την διεξαγωγή του 1ου ημιμαραθώνιου αγώνα Ναυπάκτου «Lepanto run» και παράλληλων αγώνων, την Κυριακή 19 Απριλίου 2015. (Εισηγ.κ.Σύψας).
62. Εγκριση βεβαιώσεων εργασιών.(Εισηγ.κ.Κοτρωνιάς)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Πρόεδρο της ΚΕΔΝ
2. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
3. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
4. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
5. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
6. Ο.ΣΥ.Ν.
7. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.