Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 30/3/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναυπάκτου
Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634021620
Φαξ: 2634021933

Ναύπακτος 26-3- 2015
Αριθ. Πρωτ.: 41

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 30-3-2015 και ώρα 20:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:8202/24-3-2015 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για α) «Ανάκληση πράξης [αριθμ. 95/ 22-10-2014] προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», στην πλατεία Λιμένος στη Δ.Κ. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας στον κ. ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του Παντελή β) « Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», στην πλατεία Λιμένος στη Δ.Κ. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας στον κ. ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του Παντελή
2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:8208/24-3-2015 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για α) «Ανάκληση πράξης [αριθμ. 96/ 22-10-2014] προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MAZIKHΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV.A.2) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- (KATHΓΟΡΙΑ IV.B.1)» της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. ΜΑΡΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Ιωάννη στην οδό Καθόδου Δωριέων & Λόρδου Βύρωνος (Γρίμποβο) στη Ναύπακτο και β) «Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MAZIKHΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ- (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV.A.2) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- (KATHΓΟΡΙΑ IV.B.1)» της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. ΜΑΡΚΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Ιωάννη στην οδό Καθόδου Δωριέων & Λόρδου Βύρωνος (Γρίμποβο) στη Ναύπακτο.
3. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:8111/24-3-2015 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ KAI ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ [ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ] ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I.V. Α2- ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ» του ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ ΗΛΙΑ του Παναγιώτη στην οδό Ν. Μπότσαρη 16 στη Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας
4. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:8112/24-3-2015 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος «ΚΟΥΡΕΙΟ» στην οδό Φλαβιανών 11, Τ.Κ. Ξηροπηγάδου–Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας στον ΔΟΥΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Ευθυμίου.
5. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:8113/24-3-2015 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, για το κατάστημα «ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Νικολάου, που βρίσκεται στην οδό Μεσολογγίου στη Ναύπακτο.
6 Έκφραση γνώμης επί του αρ.πρωτ.:4119/16-2-2015 αίτησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.»
7. Έκφραση γνώμης επί του αρ.πρωτ.:8291/26-3-2015 προτάσεων του συλλόγου ΑΜΕΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ «ΑΛΚΥΟΝΗ» για την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος