Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 3/4/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 30-03-2015
Αριθ. Πρωτ. 308

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σπυροπούλου Σοφία
• Σμπούκης Βασίλειος
• Γούλας Γεώργιος
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».
Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 3-4-2015 και ώρα 1:00 να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξενία , σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση με ερασιτέχνες αλιείς περί είσπραξης τελών ελλιμενισμού
2. Αποξήλωση παιδικών χαρών που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο Γριμπόβου και Ψανής
3. Ανάθεση τακτοποίησης σκιάστρων ΧΖΛ, έπειτα από επικοινωνία με το Σύλλογο μηχανικών.
4. Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών για το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 (Α15) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το υπ΄αρίθμ. 161210/12-14 σήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Κοτρώτσιου Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-4-2015 έως 31-10-2015 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Γκιτάτου Χρήστου , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου, τμήματος Α εμβαδού 44,99 μ2 ενοικίαση για όλο το έτος 2015 , τμήματος Β εμβαδού 35,41 μ2 ενοικίαση για τη χρονική περίοδο από Απρίλιο εως Σεπτέμβριο, τμήματος Γ εμβαδού 33,82μ2 ενοικίαση για τη χρονική περίοδο από Απρίλιο εως Σεπτέμβριο και τμήματος Δ εμβαδού 33,34μ2 ενοικίαση για την χρονική περίοδο από Ιούνιο εως Αύγουστο σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Ζησιμόπουλου Δημήτριου από τον Μάρτιο του 2015, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ