Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 14/4/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360160-143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 9-4-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 9429

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 14-4-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ [ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV.A.2 & Β.1)]» στην Τ.Κ. Κρυονερίων – Δ.Ε. Αποδοτίας Δήμου Ναυπακτίας, στην κ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου.
2. Ανάκληση της αριθμ. 11405,26425/27-10-2011 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», ιδιοκτησίας ΓΡΑΨΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ του Ιωάννη στην Τ.Κ.Λυγιά Ναυπάκτου.
3. Ανάκληση της αριθμ. 9340/18-4-2003 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ -ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αγγελου στην Τ.Κ.Λυγιά Ναυπάκτου.
4. Ανάκληση της αριθμ. 2931/20-10-2003 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ -ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», ιδιοκτησίας ΧΑΣΑΝΗ ΜΑΡΘΑΣ του Γεωργίου στην περιοχή γηπέδου στη Ναύπακτο.

.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης