ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Διεύθυνση: Τέρμα Κοζώνη, Τ.Κ: 30300
Τηλέφωνο: 26340-21618
Φαξ: 26340.21618
e-mail: limennafpakt@yahoo.gr
Πληροφορίες: Mπισμπίκη Αγγελική

Ναύπακτος: 20/04/2015
Αριθμ. Πρωτ.:381/2015

Προς:
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Κοινοποίηση:
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠ/ΤΟΥ «ΕΡΜΗΣ»

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2015

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε κλειστές προσφορές για την προμήθεια στα κάτωθι είδη του επισυναπτόμενου πίνακα  μέχρι την 27/04/2015 ημέρα Δευτέρα , στο Γραφείο Του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ