Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 24/04-2015
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 399

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Κοινοποίηση: ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠ/ΤΟΥ –ΕΡΜΗΣ-

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2015»,
Καλεί
Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστή προσφορά μέχρι την Δευτέρα 4 Μαΐου 2015 στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου που στεγάζεται στο κτίριο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Τέρμα Κοζώνη – 30300 Ναύπακτος (Υπόψη κ. Μπισμπίκη Αγγελικής)
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους, μπορούν να παραλαμβάνουν την Τεχνική Περιγραφή της εν λόγω προμήθειας από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να την κατεβάσουν από εδώ.

Δείγμα οικονομικής προσφοράς.

Ο Πρόεδρος

Φράγκος Αντώνιος