Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για το ΚΑΠΗ Γαλατά

Μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση από τον Δήμο Ναυπακτίας ακινήτου, προκειμένου να στεγαστεί το «Κ.Α.Π.Η (Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων) Τ.Κ. Γαλατά Δ.Ε. Χάλκειας».

Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.