Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου – 28/4/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 23-04-2015
Αριθ. Πρωτ. 177

ΠΡΟΣ

Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του
«Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας»

ΘΕΜΑ : Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ όπως την 28η Απριλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο δημοτικό κτίριο του Ξενία για να συνεδριάσουμε – Δημόσια ( άρθρα 96 & 247 του Ν. 3463/2006 ) με τα εξής θέματα της ημερήσιας Διάταξης :

1. Συζήτηση για την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Συνδέσμου σε εκτέλεση της 41/20-4-2015 Π. Ν. Π. προς επένδυση , στην Τράπεζα της Ελλάδας.
2. Συζήτηση αιτήματος Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων για διάθεση απορριμμάτων τους στο ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας .
3. Έγκριση σχεδίου προγράμματος δράσης του συνδέσμου – ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών – μαθητών σε θέματα ανακύκλωσης.
4. Δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού χρήσεως 2015 και τρόπος  εκτέλεσης αυτών .
5. Σχετικά με συνέχιση συνεργασίας με χημικό μηχανικό – πολιτικό μηχανικό – περιβαντολόγο μηχανικό για έλεγχο λειτουργίας του ΧΥΤΑ  Βλαχομάνδρας .
6. Έγκριση δαπανών – απολογιστικά – σύμφωνα με την 3/2015  απόφαση Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας Χρήστος