Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση συνεργείου συνδέσεων αποχέτευσης

logo deyanΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ προκειμένου να προχωρήσει στην άμεση σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης ιδιοκτησιών στις περιοχές της ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ , ΛΥΓΙΑ και ΔΕΝΔΡΟΥ προτίθεται να μισθώσει συνεργείο με την μορφή παροχής εργασίας για την κατασκευή αναμονών σύνδεσης με το παρακάτω αντικείμενο :

1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΗΣ

Το κόστος των υλικών για την κατασκευή της σύνδεσης ( σωλήνες , φρεάτια κ.λ.π. ) καθώς και αυτά της αποκατάστασης της τομής βαρύνουν την Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ .
Τέλος ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα μηχανήματα προσωπικό αλλά και την ανάλογη εμπειρία για την ορθή και έντεχνη κατασκευή της παραπάνω εργασίας (προϋπολογισμός 20.000 € συν ΦΠΑ)

Ενδεικτική τιμή εκκίνησης 250 € ανά σύνδεση.

Οι κλειστές προσφορές να κατατεθούν στα γραφεία της ΔΕΥΑΝ (Πλατεία Ισιώδου 5 Κεφαλόβρυσο  Τηλ.: 2634027727 FAX: 2634023987) μέχρι την Πέμπτη 7-5-2015 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ

Θωμάς Κοτρωνιάς