ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – 22/5/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360160-143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 18-5-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 12779

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 22-5-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) για το έτος 2015.
2. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για ρύθμιση της κυκλοφορίας στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του 1ου Ναυπακτιακού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών.
3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον Εσωτερικό Χώρο ΚΥΕ της Κάτσενου Γεωργίας στο Αντίρριο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης