Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου – 19/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 14-05-2015
Αριθ. Πρωτ. 223

ΠΡΟΣ
Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του
« Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

ΘΕΜΑ : Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ όπως την 19η Μαΐου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο δημοτικό κτίριο του Ξενία για να συνεδριάσουμε – Δημόσια ( άρθρα 96 & 247 του Ν. 3463/2006 ) με τα εξής θέματα της ημερήσιας Διάταξης :

1. Ενημέρωση σχετικά με την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την αναθεώρηση – τροποποίηση Π Ε Σ Δ Α Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι στις 14-05-2015.
2. Συζήτηση σχετικά με το αρ. 55230/2262/07-05-2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Α. Δ. Π. Δ. Ε. & Ι για διαχείριση Α. Σ. Α. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
3. Συζήτηση για την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Συνδέσμου σε εκτέλεση της 41/20-4-2015 Π. Ν. Π. προς επένδυση , στην Τράπεζα της Ελλάδας.
4. Ενημέρωση σχετικά με τις επισκέψεις σχολείων στο ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας Χρήστος