Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Ναυπακτίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ NAΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
T.K 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Πληροφορίες: Κωστή Ιωάννα
Τηλ.: 2634361216
E-mail: ikosti@nafpaktos.gr
FAX: 26343-61221

Ναύπακτος, 28/05/2015

Προς: Μέλη Επιτροπής Τουριστικής Προβολής Δήμου Ναυπακτίας

«Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυ-ξης & Προβολής του Δήμου Ναυπακτίας»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ναυπακτίας που συγκροτήθηκε με την αρ. 455/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί τα μέλη της, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 και ώρα 20:00 στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Προτάσεις για συνεργασίες με στόχο την τουριστική ανάδειξη και προβολή του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ