Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου 3-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ναύπακτος  2-06-2015

Αριθ. Πρωτ.539                                                                                                                                 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.

  • Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Σπυροπούλου Σοφία
  • Σμπούκης Βασίλειος
  • Γούλας Γεώργιος
  • Ζιαμπάρα Μαρία
  • Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

 

ΘΕΜΑ:  «Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε την  Τετάρτη   03-06-2015  και ώρα  10:30 να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξενία ,  σε ειδική-έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1.Έγκριση Μελέτης και ειδικών όρων  Διακήρυξης καθώς και  τρόπος εκτέλεσης της υλοποίησης του έργου «Προμήθεια  – Εγκατάσταση  βοηθητικού εξοπλισμού ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με κινητική αναπηρία ή περιορισμένη  κινητικότητα ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση τους στη θάλασσα»

                                                   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                               
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ