Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 15-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Μηνόπουλος Αθ..
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634360121

Ναύπακτος  2-6-2015
Αρ.Πρωτ.:14372

Π Ρ Ο Σ
1. Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης Δήμου Ναυπακτίας

2. Επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης »

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 15-06-2015 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Λουκόπουλος Παναγιώτης