Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου 5-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                  
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ        
ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ναύπακτος   01-06-2015
Αριθ. Πρωτ.  242

ΠΡΟΣ

Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη                                                          
του Διοικητικού   Συμβουλίου του
« Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

 

ΘΕΜΑ :  Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ όπως την 5η  Ιουνίου     2015   ημέρα  Παρασκευή      και ώρα  12:00  στο  χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο  δημοτικό κτίριο του Ξενία  για να συνεδριάσουμε – Δημόσια  ( άρθρα 96 & 247 του Ν. 3463/2006 ) με  τα  εξής   θέματα  της  ημερήσιας Διάταξης  :

  1. Συμμετοχή του  Συνδέσμου στην κοινή πρόταση του Δήμου  Ναυπακτίας  και  Δήμου  Θέρμου  στα πλαίσια του Διαγωνισμού Ιδεών που διεξάγει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του έργου ‘Innovation Culture and Creativity for a new Economy-I.C.E’ με κωδικό Ι5.11.02 του Προγράμματος E T C P Ελλάδα – Ιταλία 2007 -2013
  2. Ενημέρωση σχετικά  με  τη  υλοποίηση  των  έργων

« Τελικής  επικάλυψης   και   αποκατάστασης  τελειωμένων  πρανών  κυττάρου Κ1»

« Έργα Επέκτασης  Δεξαμενής Στραγγισμάτων ΧΥΤΑ   Ναυπάκτου ».

  1. Σχετικά  με  ορισμού  εκπροσώπου  με  αναπληρωτή  του  στην  Τακτική  Γενική

Συνέλευση  του  Δικτύου Φο. Δ. Σ. Α. στην Κρήτη  της 19-05-2015.

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας  Χρήστος