Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 17/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 12-06-2015
Αριθ. Πρωτ. 600

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σπυροπούλου Σοφία
• Σμπούκης Βασίλειος
• Γούλας Γεώργιος
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».
Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 17-06-2015 και ώρα 1:30 να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξενία , σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός ορκωτού λογιστή-ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2014 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.
2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Σταυρόπουλου Μάνθου νόμιμου εκπρόσωπου της Σταυρόπουλος Η.& Μ. Ο.Ε, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 08-5-2015 έως 31-12-2015 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Καρναχωρίτη Μιχαήλ του Δημητρίου , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αντιρρίου για τη χρονική περίοδο από 1-06-2015 έως 30-09-2015 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Καρναχωρίτη Μιχαήλ του Δημητρίου , για έγκριση σχεδίων σκιάστρων (μη μόνιμες κατασκευές) , τα οποία θα εγκαταστήσει στον παραχωρηθέντα χώρο έμπροσθεν του καταστήματος του στη ΧΖΛ Αντιρρίου και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Δημόπουλου Κύριλλου του Θωμά , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αντιρρίου για τη χρονική περίοδο από 01-06-2015 έως 30-09-2015 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Δημόπουλου Κύριλλου του Θωμά , για έγκριση σχεδίων σκιάστρων (μη μόνιμες κατασκευές) , τα οποία θα εγκαταστήσει στον παραχωρηθέντα χώρο έμπροσθεν του καταστήματος του στη ΧΖΛ Αντιρρίου και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων .
7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Δημητρόπουλου Γεώργιου του Δημητρίου νόμιμου εκπρόσωπου της Ο.Ε Δημητρόπουλος Γεώργιος –Τριανταφύλλου Μάρκος «καφετέρια-σνακ μπαρ» , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 10-5-2015 έως 10-11-2015 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Γκιτάτου Χρήστου , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τα τμήματα και τη χρονική περίοδο που απεικονίζεται στο από 19-03-2015 κατατεθειμένο τοπογραφικό διάγραμμα και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κας. Κάτσενου Γεωργίας , για έγκριση σχεδίων σκιάστρων (μη μόνιμες κατασκευές) , τα οποία θα εγκαταστήσει στον παραχωρηθέντα χώρο έμπροσθεν του καταστήματος της στη ΧΖΛ Αντιρρίου σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Τσιλιγιάννη Θεοφάνη & Σια Ο.Ε., για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αντιρρίου για τη χρονική περίοδο από 1-06-2015 έως 30-09-2015 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
11. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Ελληνικής Αστικής Εταιρίας «ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» για παραχώρηση χώρου στην περιοχή της Ψανής και ανατολικά της πλαζ (ανάμεσα πλαζ & κάστρο), προκειμένου να διοργανώσει το διήμερο 10-11/8/2015 ένα κλασσικό Βυζαντινό δρώμενο, που θα συμμετέχουν και άλογα, με την μορφή λαϊκής γιορτής (φεστιβάλ). Θα κατασκευαστούν πάγκοι από ντόπιους επαγγελματίες που θα αναβιώσουν παλαιά επαγγέλματα (ζωγράφος, παπουτσής, αγγειοπλάστης, ράφτης, πεταλωτής κλπ.) και θα εμπορεύονται τα προϊόντα τους. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν παιδικές παραστάσεις και ζογκλεριστές, ενώ μία άμαξα θα κάνει βόλτα τα παιδιά. Θα υπάρξει εκδήλωση Μουσικής εποχής και δρώμενο με βυζαντινούς ιππότες, άλογα και ασκήσεις.
12. Λήψη απόφασης επί της αρίθμ. 3/27-04-2015 αιτήσεως του Συλλόγου « Ομόνοια Ναυπάκτου»
13. Λήψη απόφασης επί της από 10-06-2015 αιτήσεως, ετερορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία Κονιστή Ελένη & Σια Ε.Ε. (νόμιμα εκπροσωπούμενης).
14. Συζήτηση –Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αχτύπη Νικόλαου για παραχώρηση χώρου 4.000,00 τ.μ. στην περιοχή του Γριμπόβου και συγκεκριμένα στο χώρο που βρίσκεται σε χώρο αρμοδιότητας μας πλησίον του ποταμού ΣΚΑ για παρκινγκ σκαφών.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ