Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 29/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360160-143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25-6-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 17565

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 29-6-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειον.ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ IV.B.1» που βρίσκεται στην Αράχωβα Ναυπακτίας στον κ. Τσαρούχη Βασίλειο.
2. Εισήγηση για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Ξηροπηγάδου Δ.Ε. Ναυπάκτου.
3. Εισήγηση για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην δυτική προβλήτα της Τοπικής Κοινότητας Αντιρρίου.
4. Εισήγηση για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην περιοχή «Συνοικισμός» της Τοπικής Κοινότητας Γαλατά Δ.Ε. Χάλκειας.
5. Εισήγηση για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Κοκκινοχωρίου Δ.Ε. Αποδοτίας.
6. Εισήγηση για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Κλεπάς Δ.Ε. Πλατάνου.
7. Εισήγηση για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Πλατάνου Δ.Ε. Πλατάνου.
8. Εισήγηση για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Ελευθέριανης Δ.Ε. Πυλλήνης.
9. Ανάκληση της αρ. 32077,35482/30-10-2014 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1 – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ¨ του κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Νικολάου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης