Συνέχιση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 29/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360160-143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30-6-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 18054

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Συνέχιση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας γνωρίζουμε ότι ύστερα από την διακοπή της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 29-6-2015 αυτή θα συνεχιστεί την 1-7-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) με τα εξής εναπομείναντα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της αρ. 32077,35482/30-10-2014 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1 – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ¨ του κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Νικολάου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης