Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου 15-7-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ                     

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                  

1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ         

ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 Ναύπακτος   10-07-2015

 Αριθ. Πρωτ.  315          

 

ΠΡΟΣ:Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη                                                             

του Διοικητικού   Συμβουλίου του

« Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

 

 

 

ΘΕΜΑ :  Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου.

 

                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

                  Σας προσκαλώ όπως την 15η  Ιουλίου     2015   ημέρα  Τετάρτη      και ώρα  12:00  στο  χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο  δημοτικό κτίριο του Ξενία  για να συνεδριάσουμε – Δημόσια  ( άρθρα 96 & 247 του Ν. 3463/2006 ) με  τα  εξής   θέματα  της  ημερήσιας Διάταξης  :

 

 

 

  1. Έγκριση δαπανών  συμμετοχής   εκπροσώπου  του συνδέσμου  στην  9η Πανελλήνια Σύνοδο  Φο. Δ. Σ. Α. σε  υλοποίηση της 28/2015 Α. Δ. Σ.
  2. Λήψη απόφασης σχετικά  με  την     εκσκαφή   – επεξεργασία- απόθεση   γαιώδους υλικού μετά την τροποποίηση της θέσης της νέας Δ/Ξ στραγγιδίων.
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού  χρήσεως 2015  .
  4. Συζήτηση αιτήματος  της   ΘΕΜΙΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε. σχετικά  με  εναπόθεση  απορριμμάτων του  καταστήματος  κράτησης Μαλανδρίνου στο  ΧΥΤΑ  Βλαχομανδρας.
  5. Έγκριση  δαπανών

 

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

 

 

 

Σαλαμούρας  Χρήστος