Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου 22-7-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Ναύπακτος 17-07-2015
Αριθ.Πρωτ:718
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σπυροπούλου Σοφία
• Σμπούκης Βασίλειος
• Γούλας Γεώργιος
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».
Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 22-07-2015 και ώρα 02:00 να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξενία , σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
2. Δέσμευση των πιστώσεων οίκ. έτους 2015
3. Επικαιροποίηση και έγκριση της υπ΄αρίθμ. 2/2014 Μελέτης του έργου «Αποκατάσταση Ράμπας ανέλκυσης –καθέλκυσης μικρών σκαφών στη θέση Γρίμποβο Δ.Κ. Ναυπάκτου, εντός ΧΖΛ Ναυπάκτου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
4. Τακτοποίηση του Ναυτικού Ομίλου (Ναυταθλητικών εγκαταστάσεων περιοχής Γριμπόβου).

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ