Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 27/7/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634027026
Φαξ: 2634027026

Ναύπακτος 23-7 -2015
Αριθ. Πρωτ.: 95

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 27-7-2015 και ώρα 20:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προτάσεων όσον αφορά τον καθορισμό των θέσεων άσκησης υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016 (εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης υπ’αριθμ.:18671/7-7-2015).
2. Μετακίνηση του χώρου λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Ναυπακτίας (εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης υπ’αριθμ.:19947/22-7-2015).
3. Ρύθμιση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ζωήλατων οχημάτων (εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης υπ’αριθμ.:19413/15-7-2015).
4. Έκφραση γνώμης για την έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης σχετικά με την ρύθμιση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ2 (STOP) σε οδούς στην περιοχή Λαγκαδούλα (εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων υπ’αριθμ.:14974/29-6-2015).
5. Έκφραση γνώμης σχετικά με την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σε κοινόχρηστους χώρους (εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων υπ’αριθμ.:17714/8-7-2015).
6. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:10416/23-4-2015 εισήγησης του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου της αποθανούσας Πελέκη Ειρήνης, χα Δημητρίου, επί της οδού Αθανασιάδη Νόβα (έμπροσθεν αντλιοστασίου ΔΕΥΑΝ).
7. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:10513/24-4-2015 εισήγησης του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου του αποβιώσαντος Γραβάνη Νικόλαου του Αντωνίου επί της συμβολής των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Θέρμου.
8. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ IV.Β.1», που βρίσκεται επί της οδού Καθόδου Δωριέων αρ. 27, στο Γρίμποβο της Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας, στην κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου.
9. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Γεωργακόπουλο Δημήτριο του Κωνσταντίνου, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», που βρίσκεται επί της οδού Φορμίωνος αρ.:13 στη Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος