Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 17/8/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 12-08-2015
Αριθ. Πρωτ. 771

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σπυροπούλου Σοφία
• Σμπούκης Βασίλειος
• Γούλας Γεώργιος
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 17-08-2015 και ώρα 01:00 να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξενία , σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
2. Δέσμευση των πιστώσεων οίκ. έτους 2015
3.Έγκριση όρων Διακήρυξης καθώς και τρόπος εκτέλεσης (πλειοδοτικός διαγωνισμός) για την εκμίσθωση χώρου 4.000 τ.μ. στην περιοχή του Γριμπόβου και συγκεκριμένα στο χώρο που βρίσκεται σε χώρο αρμοδιότητας μας πλησίον του ποταμού ΣΚΑ για παρκινγκ σκαφών» καθώς και ορισμός τριμελούς Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών.
4. Λήψη Απόφασης επί αιτήσεως κ. Γκιτάτου Χρήστου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ